Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Про відділ

 

Основні завдання відділу освіти:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання молоді на території Чорноморської міської ради з урахуванням особливостей соціально-куль­турного середовища міста Чорноморська;

2. Аналіз стану освіти в місті Чорноморськ, прогнозування розвитку загаль­ної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення ме­режі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;

3. Розробка та орга­нізація виконання міських програм розвитку освітянської галузі;

4. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, по­вної загальної середньої та позашкільної освіти на території Чорноморської міської ради;

5 Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, вимог Державних стандартів загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Чорноморської міської ради;

6. Здійснення навчально-методичного керівництва та інспектування роботи навчаль­них закладів, що знаходяться в межах території Чорноморської міської ради та  підпорядковані відділу освіти;

7. Організація фінансового забезпечення діяльності та зміцнення матеріальної бази підпорядкованих відділу освіти навчальних закладів;

8. Координація діяльності підпорядкованих відділу освіти навчальних закладів, а також інших дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розташованих на території Чорноморської міської ради;

9. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Чорноморської міської ради і оприлюднення результатів атестації;

10. Сприяння розвитку громадського самоврядування у підпорядкованих відділу освіти загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

11. Комплектування навчальних закладів педагогічними праців­никами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, організація їх перепідготовки та проведення атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

12. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів, розташованих на території Чорноморської міської ради;

13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в підпорядкованих відділу освіти навчаль­них закладах і установах освіти;

14. Здійснення відповідно до чинного законодавства міжнародного співробітництва в інтересах Чорноморської територіальної громади.