Публічна інформація

 

 

Контактна особа: Консультант Центру ПРПП - Соцька Тетяна Ігорівна

Телефон: 04868 4-68-56

Електронна адреса: [email protected]

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих  днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи,

щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 

природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці 

громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 

значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту

до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації

повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Публічна інформація, що підлягає оприлюдненню відділом освіти Чорноморської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

1. Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

2. Дані про педагогічних працівників закладів відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

3. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

4. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

5. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

6. Надходження і використання благодійної допомоги закладів відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

7. Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

8. Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

9. Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

10. Дані про споживання комунальних ресурсів закладами, підпорядкованими відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

11. Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

12. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області

16. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Закон Україн "Про доступ до публічної інформації"

 

- Права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 

- Форма та порядок подання запиту на публічну інформацію

 

- Ст. 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII

 

 

Закон України "Про освіту"
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm